Caféverksamhet måndag-fredag 14.00-19.00, med mängder av rum för olika aktiviteter såsom film/spelrum, Ateljé, Skateramp och pingisrum.

  • Billigt fika i Uppsalas centrum för ungdomar!

För mer information kontakta arrangör.