Kostnadsfri boxningsträning för barn mellan 10-15 år. Aktiviteterna sker i och utanför boxningslokalen vid von Bahrs skola under nio sommarlovsveckor. Träningen genomförs måndag till torsdag kl 9.00-12.00. Föreningen bjuder på mellanmål.

Anmäl dig till vilken vecka/veckor du vill delta med namn, personnummer och mobilnummer till förälder/målsman. Maila anmälan till boxningupsalaif@gmail.com. Se mer information på föreningens hemsida 

För mer information kontakta arrangör.