Anna-Karin Nytell Oldeberg sjunger för de allra minsta barnen. Ålder 0-4 år. Syskon är välkomna.

  • Föranmälan till: bjorklingebiblioteket@uppsala.se, eller till 018-727 79 49.

För mer information kontakta arrangör.