Vill du hitta på egna karaktärer och berättelser?

Välkommen på Berättelseläger, här får barnen öva sig på att skapa egna karaktärer och utveckla berättelser, för att sen göra den till en serie, kort bok eller film. Beroende på barnets intresse får de lära sig använda Ipad för att skapa animationer eller arbeta mer analogt med olika material. De får använda sin fantasi och vara kreativa.

  • Kostnad: 300 kr plus medlemsavgift inklusive olycksfallsförsäkring, 150 kr för familjemedlemskap (gäller kalenderår).
  • När: klockan 10–15, 25–26 mars

För mer information kontakta arrangör.