Från avskrädeshög till sopnedkast, från torkad fisk till kylskåp. Vad har förändrats och vad är sig likt när vi jämför medeltid, 1900-tal och nutid?

För mer information kontakta arrangör,