Träffa experterna från institutionen för fysik och astronomi som, i tretton föreläsningar speciellt riktade till icke-experter, berättar om sin forskning i fysikens framkant. Kan vi förstå vad liv är, och hur livets molekyler fungerar genom att studera hur deras atomer vickar och vaggar? Röntgenlasrar har ultrasnabba och extremt kraftfulla ljuspulser, och har i ett slag öppnat upp möjligheten att avbilda enskilda proteiner och deras dynamik.

Öppen för en allmänhet från 16 år och uppåt. Begränsat antal platser.