Just nu utreder kommunen kulturverksamheten för dig som är 13–25 år, därför vill vi veta vad du tycker om kulturutbudet i centrala Uppsala

Vilka kultur- och fritidsaktiviteter skulle du vilja att det fanns mer av? Vad tycker du om att göra och vad är viktigt för dig? Dela med dig av dina tankar i webbenkäten, du har till 26 januari på dig.

Klicka här för att komma till enkätenStort tack för att du vill delta!

Har du frågor om undersökningen? Kontakta:

Runa Krehla
Strateg på kulturförvaltningen
E-post: runa.krehla@uppsala.se
Telefon: 018-727 17 59