Naturskolan

Naturskolan har som uppgift att visa hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla skolämnen. De stöttar arbetslag och lärargrupper från F-klass till år 9 som vill utveckla skolans färdigheter på utomhuspedagogikens område. De håller kurser och träffar skolans och förskolans pedagoger. De lånar ut utrustning till pedagoger som ska ut med sin elevgrupp. De tar också emot lärare tillsammans med sina skolklasser för hela dagar ute i naturen. Under hösten och våren erbjuds utedagar vid vattnet och i skogen, och när isen lagt sig på vintern arrangerar de isdagar i Dalbyviken.

Kontakt: naturskolan@uppsala.se, 018-727 80 54 eller besök naturskolan.uppsala.se

Du som ska åka till naturskolan kan få hjälp med bussresan. Kontakta kultursekreterare Susanne Qvist
susanne.qvist@uppsala.se