Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet.

Lär, upplev och utvecklas
Ett besök i Bror Hjorths Hus är både lustfyllt och lärande. Vårt mål med den konstpedagogiska verksamheten är att inspirera till ett aktivt, självständigt bildseende och ge lust till eget bildskapande. Eleverna får träna på att uttrycka erfarenheter, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten i museet och genom det egna skapandet. Därigenom utvecklas deras förmåga att se och förstå sig själva och sin omvärld.

Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar utifrån teman och anpassar visningen efter gruppens förkunskaper och skolans ämnesområden. Ett tema med konsten som utgångspunkt kan vara givande för många av skolans ämnen, inte bara inom bildämnet. Temat styr samtalet och visningen av konsten i museet. I verkstan knyter det egna skapandet an till visningens tema. Besöket avslutas alltid med ett samtal kring elevernas verk.

Arbetar ni själva med något särskilt tema och har önskemål om en vinkling som inte tas upp här så är ni mer än välkomna att höra av er. Vi skräddarsyr gärna visningar i samråd med er pedagoger.

Besöken för förskolor, skolor, fritids, särskolor och SFI-klasser är gratis!


Boka en grupp!

018-567030 (vardagar kl 9-13)
Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin tar emot din bokning och ger information om olika teman.
bokning@brorhjorthshus.se

Hemsida