Här hittar du de fria, professionella teatergrupper baserade i Uppsala kommun som erbjuder subventionerade föreställningar för skola och förskola. Du kan även läsa mer om varje grupp och hitta deras kontaktuppgifter. 

Om du vill läsa mer om vilka föreställningar som är subventionerade hittar du den informationen i utbudsbladet för hösten 2017