Kontakt

Kubik Uppsala drivs av kulturförvaltningens stab och stadsbyggnadsförvaltningen föreningsstöd inom Uppsala kommun. Tjänstepersoner som arbetar med barnkultur och föreningsstöd utgör hemsidans redaktion. Kontakta gärna någon från redaktionen om du har frågor om webbsidan eller dess innehåll.

Susanne Qvist

Kultursekreterare och redaktör för Kubik Uppsala
018-727 83 35
susanne.qvist@uppsala.se

Hugo Appel

Kulturassistent och redaktör för Kubik Uppsala
hugo.appel@uppsala.se

Runa Krehla

Strateg barns och ungas fria tid
018-727 17 59
runa.krehla@uppsala.se

Ewa Wennmark

Fritidsstrateg
018-727 15 84
ewa.wennmark@uppsala.se

Wilhelm Widerholm

Fritidsstrateg
018-727 13 81
wilhelm.widerholm@uppsala.se

Karin Sundequist

Strateg barnkultur
018-727 17 68
karin.sundequist@uppsala.se

Elina Lööw

Samordnare för kostnadsfria lovaktiviteter
elina.loow@uppsala.se

Kubik Uppsala

Gemensam brevlåda för Kubik Uppsala
kubik@uppsala.se