Sandberg, Paul
Sandberg, Paul

Soldaters skador - sjukvårdens utmaningar

Särskild målgrupp: barn över 7 år

Soldaters skador - sjukvårdens utmaningar

Visste du att innan 1900-talet dog flera soldater på grund av sjukdomar orsakade av fältlivet än av krigsskador? Vet du vem som skapade den första ambulansen? Vill du veta vad en fältskär var? Medicinhistoriska museets nya utställning "Att skada och att hjälpa - Krigföring och sjukvård genom historien" handlar om de krav som utvecklingen av nya vapen ställt på sjukvården, men den handlar också om medicinska genombrott som skett under krig. Visningen passar till barn över 7 år, ingen förbokning krävs.

  • Varje torsdag 15.00 - 15.45