Kortfilmfestivalen UNG

Årets Kortfilmsfestivalen UNG äger rum 23-27 oktober 2017. Under en vecka visas kortfilm från hela världen för barn och ungdomar från 4 år upp till gymnasiet. Visningarna är öppna för skolklasser och har fri entré.

Urvalet av filmer till Kortfilmfestivalen UNG görs ur ett pedagogiskt perspektiv så att filmerna ska kunna komplettera undervisningen och diskuteras i klassen efter besöket på festivalen. För att hjälpa lärarna med detta tar festivalen fram ett studiematerial med frågor att ta upp i klassen till varje program. Vid ett besök på festivalen får klassen se 4-8 kortfilmer från olika länder. För barn under 12 år översätts filmer med annat tal än svenska av en tolk i salongen. Filmerna som kommer visas presenteras i början av oktober, men det går bra att boka plats på visningarna redan nu. Se visningsschema nedan.

FÖR GYMNASIET – skolklasser där alla elever är över 15 år kan utan kostnad boka in sig på festivalens ordinarie dagsvisningar, se mer information nedan. Ring festivalkontoret på 018-12 00 25 för mer information eller boka plats genom formuläret på denna sida: http://www.shortfilmfestival.com/sv/bokning-kortfilmfestivalen-ung/. Välkomna!

VISNINGSSCHEMA 2017

 • Program för 4-6 år – visas 24/10 kl 09:00, 25/10 kl 10:30, 26/10 kl 09:00 samt 27/10 kl 10:30
 • Program för 7-8 år – visas 23/10 kl 10:30, 25/10 kl 09:00 samt 26/10 kl 10:30
 • Program för 9-10 år – visas 23/10 kl 09:00, 24/10 kl 13:30 samt 27/10 kl 09:00
 • Program för 11-12 år – visas 24/10 kl 10:30, 25/10 kl 13:30 samt 27/10 kl 13:30
 • Program för 13-15 år – visas 23/10 kl 13:30 samt 26/10 kl 13:30
 • Boka här: http://www.shortfilmfestival.com/sv/bokning-kortfilmfestivalen-ung/

VISNINGAR FÖR GYMNASIET

 • Skolklasser där alla elever är över 15 år kan utan kostnad boka in sig på festivalens ordinarie visningar 24-28 oktober kl 11:00, 13:00 och 15:00.
 • Observera att dessa program har 15-årsgräns och att filmerna därför kan innehålla olämpliga scener för yngre personer.
 • Till dessa program finns inga lärarhandledningar.
 • Programmen som visas de olika tiderna kommer presenteras i mitten av september.
 • Bokning sker på 018-12 00 25.