Framtidens Uppsala

Särskild målgrupp: Upp till 20 år

Du är framtiden - men vi behöver dig nu!

Det är du som ska leva i det Uppsala som vi bygger idag. Låt oss därför göra det tillsammans. För vem vet bättre vilket samhälle du vill leva i - än du? Vad är viktigt för dig? Vad ska vi prioritera för att göra Uppsala till en bra plats för barn och unga? Vi behöver dina tankar och idéer.

Du som är max 20 år lämna dina tankar och idéer på https://www.uppsala.se/barnochungdomsprogram senast 31 augusti!

Kontakt

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Sophie eller Caroline.

Sophie Jonneryd
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 072-593 28 51
E-post:  sophie.jonneryd@uppsala.se

Caroline Strömbäck
Utvecklingsledare, kommunledningskontoret
Mobil: 072-581 95 65
E-post:  caroline.stromback@uppsala.se